Artykuł sponsorowany

W jaki sposób podzielić majątek po rozwodzie, gdy jest obciążony kredytem frankowym?

W jaki sposób podzielić majątek po rozwodzie, gdy jest obciążony kredytem frankowym?

Rozwód to trudny proces, zwłaszcza gdy dochodzi do podziału majątku. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na wspólnym koncie znajduje się kredyt frankowy. W tym artykule dowiesz się, jak podzielić majątek po rozwodzie, gdy jest obciążony kredytem CHF.

Przeczytaj również: W jaki sposób podzielić majątek po rozwodzie, gdy jest obciążony kredytem frankowym?

 

Przeczytaj również: W jaki sposób podzielić majątek po rozwodzie, gdy jest obciążony kredytem frankowym?

Podział majątku po rozwodzie – ogólne zasady

 

Podział majątku po rozwodzie może przebiegać na kilka sposobów. Najprostszy z nich to porozumienie między małżonkami, które określa, jak majątek zostanie podzielony. Jeśli jednak nie ma zgody co do podziału, konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnika lub sądu. W przypadku kredytów CHF sytuacja jest o tyle trudniejsza, że wartość zadłużenia może ulec zmianie w wyniku wahania kursów walut.

 

Kredyt frankowy a podział majątku

 

Kredyty CHF są szczególnie problematyczne w kontekście podziału majątku po rozwodzie ze względu na ich charakterystykę. Wartość kredytu frankowego wyrażona jest bowiem w walucie obcej, co sprawia, że wartość zadłużenia może się zmieniać wraz ze zmianami kursu walutowego. To z kolei może wpłynąć na wartość majątku, który ma być podzielony między małżonkami.

 

Rozwiązania prawne dla kredytów frankowych

 

W przypadku kredytów CHF istnieje kilka rozwiązań prawnych, które mogą pomóc w podziale majątku po rozwodzie. Jednym z nich jest unieważnienie WIBOR, czyli stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie kredytu. Unieważnienie WIBOR może prowadzić do zmniejszenia wysokości zadłużenia, co ułatwi podział majątku. Innym rozwiązaniem jest sankcja kredytu darmowego, która polega na tym, że bank nie może naliczać odsetek od kredytu frankowego w sytuacji, gdy kurs franka szwajcarskiego wzrósł w stosunku do złotego.

 

Podział długu z kredytem frankowym

 

W praktyce podział długu z kredytem CHF może przebiegać na kilka sposobów. Jednym z nich jest podział długu na pół między małżonkami – każdy z nich przejmuje odpowiedzialność za połowę zadłużenia. Innym rozwiązaniem jest przekształcenie kredytu frankowego na kredyt złotówkowy, co może ułatwić podział majątku. Warto jednak pamiętać, że taka operacja może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

 

Negocjacje z bankiem

 

W przypadku kredytów CHF warto również rozważyć negocjacje z bankiem. Wiele instytucji finansowych jest otwartych na rozmowy z klientami, którzy mają trudności ze spłatą kredytu frankowego. Bank może zgodzić się na obniżenie oprocentowania, przekształcenie kredytu na złotówkowy lub nawet umorzenie części długu. Kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie do negocjacji i przedstawienie bankowi rzetelnych argumentów.

 

Wsparcie prawnika w podziale majątku

 

W sytuacji, gdy podział majątku po rozwodzie z kredytem frankowym jest trudny do przeprowadzenia samodzielnie, warto skorzystać z pomocy prawnika. Specjalista od prawa rodzinnego może pomóc w opracowaniu strategii podziału majątku oraz reprezentować klienta w sądzie. Prawnicy specjalizujący się w kwestiach kredytów frankowych mogą również pomóc w negocjacjach z bankiem oraz doradzić, jakie rozwiązania prawne są najkorzystniejsze dla klienta.

 

Podsumowując, podział majątku po rozwodzie z kredytem frankowym może być skomplikowany, ale istnieje kilka rozwiązań, które mogą ułatwić ten proces. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie do negocjacji z bankiem oraz skorzystanie z pomocy prawnika, który pomoże w opracowaniu strategii podziału majątku oraz doradzi, jakie rozwiązania prawne są najkorzystniejsze dla klienta.

Kategorie artykułów